Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Отчет за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2005 г.
610-00-71
14/07/2006
Трета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 17/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 17/05/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 17/05/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 17/05/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала