Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд I и Борис III и техните наследници
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
 1. Проект за решение за промени в състава на Комисията по парламентарна етика
654-02-88
20/07/2006
Трета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 602-01-25,ЗИД на Закона за здравето
 • Входящ номер: 654-04-160
 • Дата: 31/05/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-25,ЗИД на Закона за здравето
 • Входящ номер: 654-04-161
 • Дата: 01/06/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-25,ЗИД на Закона за здравето
 • Входящ номер: 654-04-165
 • Дата: 02/06/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-25,ЗИД на Закона за здравето
 • Входящ номер: 654-04-166
 • Дата: 02/06/2006
 • Вносители:
 • Документи:
ПР за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на отнетото и възстановено имущество на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и техните наследници
 • Входящ номер: 654-02-88
 • Дата: 20/07/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на Решение за промени в състава на Комисията по парламентарна етика
 • Входящ номер: 654-02-67
 • Дата: 25/05/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 19/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
 • 19/05/2006 - внесен(зала второ гласуване)
 • 19/05/2006 - приет(зала първо гласуване)
 • 07/07/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала