Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за електронната търговия
602-01-26
25/04/2006
Втора сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 602-01-26,Проект на Закон за електронната търговия
 • Входящ номер: 654-04-144
 • Дата: 23/05/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-26,Проект на Закон за електронната търговия
 • Входящ номер: 654-04-145
 • Дата: 25/05/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 17/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
 • 17/05/2006 - внесен(зала второ гласуване)
 • 17/05/2006 - приет(зала първо гласуване)
 • 09/06/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала