Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България
654-02-91
26/07/2006
Трета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България
  • Входящ номер: 654-02-91
  • Дата: 26/07/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 18/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 18/05/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 18/05/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 30/06/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала