Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за процедурни правила за провеждане на изслушване на министър-председателя на Република България г-н Сергей Станишев относно правителствената политика по отношение на проекта "Изграждане на мрежата от защитни зони Натура 2000 в България"
754-02-9
26/01/2007
Пета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 654-01-88,ЗИД на Закона за водите
 • Входящ номер: 654-04-225
 • Дата: 13/07/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-88,ЗИД на Закона за водите
 • Входящ номер: 654-04-230
 • Дата: 13/07/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-88,ЗИД на Закона за водите
 • Входящ номер: 654-04-231
 • Дата: 13/07/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-88,ЗИД на Закона за водите
 • Входящ номер: 654-04-233
 • Дата: 13/07/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-88,ЗИД на Закона за водите
 • Входящ номер: 654-04-234
 • Дата: 13/07/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-88,ЗИД на Закона за водите
 • Входящ номер: 654-04-235
 • Дата: 13/07/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-88,ЗИД на Закона за водите
 • Входящ номер: 654-04-236
 • Дата: 13/07/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 06/07/2006 - внесен(зала първо гласуване)
 • 06/07/2006 - внесен(зала второ гласуване)
 • 06/07/2006 - приет(зала първо гласуване)
 • 28/07/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала