Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за процедурни правила за провеждане на изслушване на министър-председателя на Република България г-н Сергей Станишев относно правителствената политика по отношение на проекта "Изграждане на мрежата от защитни зони Натура 2000 в България"
754-02-11
31/01/2007
Пета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на Решение за процедурни правила за провеждане на изслушване на министър-председателя на Република България г-н Сергей Станишев относно правителствената политика по отношение на проекта "Изграждане на правителствена политика по отношение на проекта "Изграждане на мрежа от защитени зони Натура 2000 в България"
  • Входящ номер: 754-02-11
  • Дата: 31/01/2007
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 29/08/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 29/08/2006 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала