Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Годишен отчет на Българската народна банка за 2006 г.
707-00-15
26/04/2007
Шеста сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 654-01-115,Законопроект за достъп до документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Българска народна армия
  • Входящ номер: 654-04-359
  • Дата: 12/10/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Към 654-01-115,Законопроект за достъп до документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Българска народна армия
  • Входящ номер: 654-04-387
  • Дата: 25/10/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 29/08/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 29/08/2006 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала