Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение относно пълна ревизия на приватизационните сделки
754-02-23
04/05/2007
Шеста сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 602-01-73,Законопроект за влизането и пребиваването на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства в РБ
  • Входящ номер: 654-04-288
  • Дата: 01/09/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 31/08/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 31/08/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 31/08/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/09/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала