Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията
754-02-36
06/06/2007
Шеста сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
 • Срок за предложения: 05/12/2006
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 654-01-129,Проектозакон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
 • Входящ номер: 654-04-452
 • Дата: 24/11/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-129,Проектозакон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
 • Входящ номер: 654-04-486
 • Дата: 05/12/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-129,Проектозакон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
 • Входящ номер: 654-04-487
 • Дата: 05/12/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-129,Проектозакон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
 • Входящ номер: 654-04-488
 • Дата: 05/12/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-129,Проектозакон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
 • Входящ номер: 654-04-489
 • Дата: 05/12/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-129,Проектозакон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
 • Входящ номер: 654-04-490
 • Дата: 05/12/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 654-01-129,Проектозакон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
 • Входящ номер: 654-04-491
 • Дата: 05/12/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 21/11/2006 - внесен(зала първо гласуване)
 • 21/11/2006 - внесен(зала второ гласуване)
 • 21/11/2006 - приет(зала първо гласуване)
 • 02/02/2007 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала