Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за налагане на мораториум върху строителството, издаването на разрешения за строежи, одобряването на инвестиционни проекти по действащи подробни устройствени планове и промени в статута на земеделски земи и гори, попадащи в зона "А" и зона "Б" по Закона за Черноморското крайбрежие
754-02-54
19/06/2007
Шеста сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 24/03/2009 - внесен(зала първо гласуване)
  • 25/03/2009 - отхвърлен(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала