Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за промени в състава на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа
754-02-58
21/06/2007
Шеста сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 29/11/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 29/11/2006 - внесен(зала второ гласуване)
  • 29/11/2006 - приет(зала първо гласуване)
  • 29/11/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала