Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за правото, приложимо към трудовите отношения, социалното осигуряване и здравословните и безопасни условия на труд, във връзка с изграждането на нов граничен комбиниран /пътен и железопътен/ мост между двете държави на река Дунав при Видин - Калафат
802-02-30
11/09/2008
Десета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 01/10/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 02/10/2008 - внесен(зала второ гласуване)
  • 02/10/2008 - приет(зала първо гласуване)
  • 02/10/2008 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала