Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за промяна в Комисията по икономическата политика
754-02-72
18/07/2007
Шеста сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 602-01-101,ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове
 • Входящ номер: 654-04-482
 • Дата: 04/12/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Към 602-01-101,ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове
 • Входящ номер: 654-04-485
 • Дата: 04/12/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 29/11/2006 - внесен(зала първо гласуване)
 • 29/11/2006 - внесен(зала второ гласуване)
 • 29/11/2006 - приет(зала първо гласуване)
 • 13/12/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала