Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект на декларация за спешни мерки срещу опасността от разпространяване на птичи грип на територията на Република България
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
 1. Проект за решение за приемане на Годишен доклад за младежта за 2005 г.
 2. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода от 20 юли 2007 г. до 19 декември 2007 г.
554-03-2
20/10/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Декларация за спешни мерки срещу опасността от разпространяване на птичи грип на територията на Република България
 • Входящ номер: 554-03-2
 • Дата: 20/10/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Годишен доклад за младежта за 2005 год
 • Входящ номер: 602-03-15
 • Дата: 27/06/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 04/10/2007 - внесен(зала първо гласуване)
 • 04/10/2007 - внесен(зала второ гласуване)
 • 04/10/2007 - приет(зала първо гласуване)
 • 09/11/2007 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала