Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект на декларация на Народното събрание на Република България относно пълноправното членство на Република България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г.
654-03-16
27/09/2006
Четвърта сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проектодекларация на НС относно пълноправното членство на РБ в ЕС от 1 януари 2006 год
  • Входящ номер: 654-03-16
  • Дата: 27/09/2006
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 03/12/2008 - внесен(зала първо гласуване)
  • 04/12/2008 - отхвърлен(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала