Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение относно изменение на чл. 17, ал. 2 на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и за създаването на нова ал. 4 в същия член
854-02-43
05/03/2008
Осма сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 09/05/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 09/05/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 09/05/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 09/05/2007 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала