Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие по проект за социално включване
802-03-5
21/04/2008
Осма сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 05/07/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 05/07/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 05/07/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 28/09/2007 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала