Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за създаване на временна анкетна комисия за изясняване и определяне на отговорностите за взривяването на Разснарядителна база за боеприпаси в поделение 18250 и предлагане на действия на Народното събрание
854-02-79
10/07/2008
Девета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 20/09/2007 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/09/2007 - внесен(зала второ гласуване)
  • 20/09/2007 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/09/2007 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала