Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесетото Народно събрание
554-02-2
11/07/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проекторешение за приемане на процедурни правила за избиране на Заместник-председатели на 40-то НС
  • Входящ номер: 554-02-2
  • Дата: 11/07/2005
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 25/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 25/05/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала