Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за процедурни правила за изслушване на министър-председателя, министъра на финансите, министъра без портфейл
554-02-12
14/07/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
ПР за процедурни правила за изслушване на Министър - председателя, министъра на финансите и министъра без портфейл
  • Входящ номер: 554-02-12
  • Дата: 14/07/2005
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 13/07/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 13/07/2006 - отхвърлен(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала