Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за допълнение на Закона за движението по пътищата
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
853-19-36
12/09/2008
Десета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 24/09/2008 - внесен(зала второ гласуване)
  • 25/09/2008 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала