Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за промяна в Комисията по правни въпроси
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
 1. Проект за решение относно недопускане на територията на Република България американския гражданин Санг Мюнг Муун
554-02-80
11/10/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проекторешение за освобождаване на Пламен Ранчев като член на Комисията по правни въпроси
 • Входящ номер: 554-02-80
 • Дата: 11/10/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-37,ЗИД на Закона за радиото и телевизията
 • Входящ номер: 554-04-115
 • Дата: 21/10/2005
 • Вносители:
 • Документи:
ПР за недопускане на територията на Р България на американския гражданин Санг Мюнг Му
 • Входящ номер: 554-02-82
 • Дата: 25/10/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 14/10/2005 - внесен(зала първо гласуване)
 • 14/10/2005 - внесен(зала второ гласуване)
 • 14/10/2005 - приет(зала първо гласуване)
 • 09/11/2005 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала