Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение относно Доклада на Европейската комисия от 25.10.2005 г. за напредъка на България
554-02-84
26/10/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Към 502-01-38,ЗИД на Закона за далекосъобщенията
 • Входящ номер: 554-04-112
 • Дата: 18/10/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Проекторешение относно Доклада на Европейската комисия от 25.10.2005 год.
 • Входящ номер: 554-02-84
 • Дата: 26/10/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 13/10/2005 - внесен(зала първо гласуване)
 • 13/10/2005 - внесен(зала второ гласуване)
 • 13/10/2005 - приет(зала първо гласуване)
 • 20/10/2005 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала