Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната комисия по искането на Никола Филчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Стефан Антонов Софиянски, народен представител в XL Народно събрание
554-02-85
27/10/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проекторешение за удължаване срока на действие на Временната комисия по искането на Никола Филчев
  • Входящ номер: 554-02-85
  • Дата: 27/10/2005
  • Вносители:
  • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 09/12/2005 - внесен(зала първо гласуване)
  • 09/12/2005 - внесен(зала второ гласуване)
  • 09/12/2005 - приет(зала първо гласуване)
  • 09/12/2005 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала