Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за приемане на процедурни правила за изслушване на министър-председателя на Република България г-н Сергей Станишев относно Доклада на Европейската комисия от 25.10.2005 г.
554-02-91
03/11/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на решение за приемане на процедурни правила за изслушване на министър-председателя на Република България, г-н Сергей Станишев относно Доклада на Европейската комисия от 25.10.2005 г.
 • Входящ номер: 554-02-91
 • Дата: 03/11/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-43,ЗИД на Закона за приватизация и следприватизационен контрол
 • Входящ номер: 654-04-163
 • Дата: 01/06/2006
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 25/05/2006 - внесен(зала първо гласуване)
 • 25/05/2006 - внесен(зала второ гласуване)
 • 25/05/2006 - приет(зала първо гласуване)
 • 15/06/2006 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала