Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за създаване на временна анкетна комисия за проверка дейността на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", която да изясни извършени злоупотреби с течни горива в Държавния резерв на Република България
544-02-15
22/07/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 01/11/2006 - внесен(зала първо гласуване)
  • 01/11/2006 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала