Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за приемане на процедурни правила за тайно гласуване за избор на министър-председател, приемане структура на Министерския съвет и избор на членове на Министерския съвет на Република България
554-02-17
26/07/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
ПР за приемане на процедурни правила за тайно гласуване за избор на министър-председател, приемане структура на МС и избор на членове на МС на РБългария
 • Входящ номер: 554-02-17
 • Дата: 26/07/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 554-01-21,ЗИД на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 • Входящ номер: 554-04-32
 • Дата: 12/08/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 554-01-21,ЗИД на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 • Входящ номер: 554-04-41
 • Дата: 17/08/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 11/08/2005 - внесен(зала първо гласуване)
 • 11/08/2005 - внесен(зала второ гласуване)
 • 11/08/2005 - приет(зала първо гласуване)
 • 08/09/2005 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала