Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
 1. Проект за решение за създаване на Временна комисия по искането на Борис Велчев, главен прокурор на Република България, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Борислав Янчев Ноев, народен представител в 40-то Народно събрание
554-02-26
22/08/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проекторешение за изменение и допълнение на ПОДНС
 • Входящ номер: 554-02-26
 • Дата: 22/08/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-14,Законопроект за избиране на народни представители в Европейския парламент
 • Входящ номер: 754-04-13
 • Дата: 22/01/2007
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-14,Законопроект за избиране на народни представители в Европейския парламент
 • Входящ номер: 754-04-14
 • Дата: 22/01/2007
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 15/12/2006 - внесен(зала първо гласуване)
 • 15/12/2006 - внесен(зала второ гласуване)
 • 15/12/2006 - приет(зала първо гласуване)
 • 22/02/2007 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала