Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси
554-02-28
23/08/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Комисия по бюджет и финанси
 • Входящ номер: 554-02-28
 • Дата: 23/08/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-16,ЗИД на Закона за автомобилните превози
 • Входящ номер: 554-04-58
 • Дата: 02/09/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-16,ЗИД на Закона за автомобилните превози
 • Входящ номер: 554-04-63
 • Дата: 02/09/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-16,ЗИД на Закона за автомобилните превози
 • Входящ номер: 554-04-64
 • Дата: 02/09/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-16,ЗИД на Закона за автомобилните превози
 • Входящ номер: 554-04-67
 • Дата: 08/09/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-16,ЗИД на Закона за автомобилните превози
 • Входящ номер: 554-04-68
 • Дата: 08/09/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-16,ЗИД на Закона за автомобилните превози
 • Входящ номер: 554-04-70
 • Дата: 09/09/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-16,ЗИД на Закона за автомобилните превози
 • Входящ номер: 554-04-71
 • Дата: 09/09/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-16,ЗИД на Закона за автомобилните превози
 • Входящ номер: 554-04-72
 • Дата: 09/09/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-16,ЗИД на Закона за автомобилните превози
 • Входящ номер: 554-04-73
 • Дата: 09/09/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-16,ЗИД на Закона за автомобилните превози
 • Входящ номер: 554-04-74
 • Дата: 09/09/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 26/08/2005 - внесен(зала първо гласуване)
 • 26/08/2005 - внесен(зала второ гласуване)
 • 26/08/2005 - приет(зала първо гласуване)
 • 03/11/2005 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала