Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Проект за решение за избиране на Комисия по европейска интеграция
554-02-44
23/08/2005
Първа сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
ПР за избиране на комисия по европейска интеграция
 • Входящ номер: 554-02-44
 • Дата: 23/08/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Към 502-01-29,ЗИД на Закона за висшето образование
 • Входящ номер: 554-04-52
 • Дата: 25/08/2005
 • Вносители:
 • Документи:
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 24/08/2005 - внесен(зала първо гласуване)
 • 24/08/2005 - внесен(зала второ гласуване)
 • 24/08/2005 - приет(зала първо гласуване)
 • 06/10/2005 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала