Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Закона за съдебната власт
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
  3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт
953-03-18
09/03/2009
Единадесета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 10/04/2009 - внесен(зала второ гласуване)
  • 23/04/2009 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала