Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за допълнение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
902-01-11
06/02/2009
Единадесета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 05/03/2009 - внесен(зала първо гласуване)
  • 06/03/2009 - приет(зала първо гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала