Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - регионално и общинско водоснабдяване"
902-02-9
06/02/2009
Единадесета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 26/02/2009 - внесен(зала първо гласуване)
  • 27/02/2009 - внесен(зала второ гласуване)
  • 27/02/2009 - приет(зала първо гласуване)
  • 27/02/2009 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала