Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Наказателния кодекс
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
 1. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
 2. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
 3. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
 4. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
 5. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
 6. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
 7. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
 8. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
 9. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
 10. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
 11. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
953-03-10
10/02/2009
Единадесета сесия
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
 • 18/03/2009 - внесен(зала второ гласуване)
 • 02/04/2009 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала