Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за ратифициране на Договора за предоставяне на данни от Европейския център за далечно опознаване и проследяване на корабите /LRIT/ на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
902-02-11
15/10/2009
Първа сесия
приет
28/10/2009
брой 89/2009 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 28/10/2009 - внесен(зала първо гласуване)
  • 28/10/2009 - внесен(зала второ гласуване)
  • 28/10/2009 - приет(зала първо гласуване)
  • 28/10/2009 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала