Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
853-03-80
31/10/2018
Пета сесия
приет
16/01/2019
брой 7/2019 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
  • Срок за предложения: 07/11/2018
  • Удължен срок за предложения: 12/11/2018
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
ЗИД на Наказателния кодекс
ЗИД на Наказателния кодекс
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала