Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
ЗИД на Закона за събранията, митингите и манифестациите
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите
953-06-34
17/12/2009
Първа сесия
приет
17/03/2010
брой 24/2010 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 21/01/2010 - внесен(зала второ гласуване)
  • 21/01/2010 - приет(зала второ гласуване)
  • 25/02/2010 - внесен(преразглеждане зала (след вето))
  • 25/02/2010 - оспорени текстове(преразглеждане зала (след вето))
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала