Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Законопроекти
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
Информация за законопроект
Законопроект за изменение на Закона за изменение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
002-01-13
25/01/2010
Втора Сесия
приет
17/03/2010
брой 25/2010 г.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Срок за предложения преди второ гласуване
Предложения на народни представители между първо и второ гласуване
Проект на доклад за второ гласуване
Разглеждане на законопроекта в комисии и пленарна зала
  • 24/02/2010 - внесен(зала първо гласуване)
  • 24/02/2010 - приет(зала първо гласуване)
  • 17/03/2010 - внесен(зала второ гласуване)
  • 17/03/2010 - приет(зала второ гласуване)
Становища
Стенограми от комисии
Стенограми от пленарна зала