Заседания
Комисия по културата и медиите
12/10/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
Изслушване в Комисия по културата и медиите на кандидата за генерален директор на Българската телеграфна агенция, в съответствие с раздел V от решение на Народното събрание от 20 септември 2017 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от Народното събрание (обн. ДВ, бр. 77 от 2017 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми