Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Предстоящи събития
На 16 април 2019 г., вторник, във Велико Търново ще се състои тържествено заседание на Народното събрание, посветено на 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция. Молим медиите да изпратят до 5 април 2019 г. на електронен адрес press@parliament.bg имената на своите представители, които ще отразяват тържественото заседание

На 16 април 2019 г., вторник, във Велико Търново ще се състои тържествено заседание на Народното събрание, посветено на 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция. Молим медиите да изпратят до 5 април 2019 г. на електронен адрес press@parliament.bg имената на своите представители, които ще отразяват тържественото заседание.

Получаването на баджовете ще става от 10 до 12 април 2019 г. в Дирекция „Комуникации“ на Народното събрание, стая 33. Кореспондентите на медиите във Велико Търново ще могат да получат своите баджове в деня на събитието – 16 април 2019 г., от 09.30 до 10.00 часа пред музея “Възраждане и Учредително събрание”, където ще се състои тържественото заседание.