Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 7775/11
Заглавие на английски: Regulation (EU) No/…of the European Parliament and of the Council of …amending Council Regulation (EC) No 1290/2005 on the financing of the common agricultural policy and repealing Council Regulation (EC) No 165/94 and Council Regulation (EC) No 78/2008 [doc. 17979/10 AGRI 553 AGRIFIN 42 CODEC 1544- COM (2010) 745 final]- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
Дата на документа: 15/03/2011
№ на документ: 7775/11
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове