Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА - 3073-то заседание на Съвета - Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси - Заетост и социална политика - Брюксел, 7 март 2011 г.
Заглавие на английски: PRESS RELEASE - 3073rd Council meeting - Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs - Employment and Social Policy - Brussels, 7 March 2011
Дата на документа: 07/03/2011
№ на документ: 7360/11
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове