Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Transmission of minutes of meetings of the Council of the European Union (legislative deliberations)1
Заглавие на английски: Изпращане на протоколи от заседания на Съвета на Европейския съюз (обсъждания на законодателни актове)1
Дата на документа: 18/12/2012
№ на документ: 5844/12
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове