Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА за преразглеждане на предложението за Регламент на Съвета за създаване на Европейската прокуратура с оглед на принципа на субсидиарност, в съответствие с Протокол № 2 - COM(2013) 851 final
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE NATIONAL PARLIAMENTS on the review of the proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office with regard to the principle of subsidiarity, in accordance with Protocol No 2 - COM(2013) 851 final
Дата на документа: 13/12/2013
№ на документ: 17176/13
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове