Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 812/2004 на Съвета за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред китообразни в риболовните полета — Изложение на мотивите на Съвета — Прието от Съвета на 3 март 2014 г.
Заглавие на английски: Position of the Council at first reading in view of the adoption of the Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 812/2004 laying down measures concerning incidental catches of cetaceans in fisheries – Statement of the Council's reasons – Adopted by the Council on 3 March 2014
Дата на документа: 04/03/2014
№ на документ: 6103/14
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове