Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 9615/14
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Free movement of EU citizens and their families: Five actions to make a difference Doc. 16930/13 JAI 1074 FREMP 198 MI 1083 POLGEN 240 SOC 995 [COM (2013) 837 final]
Дата на документа: 08/05/2014
№ на документ: 9615/14
Вид документ: Съобщение
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове