Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: Проекти за коригиращи бюджети №№ 8 и 9 към общия бюджет за 2013 г.
Заглавие на английски: Draft amending budgets No 8 and No 9 to the general budget for 2013
Дата на документа: 04/11/2013
№ на документ: 5101/13
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове