Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 5223/13
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on fluorinated greenhouse gasesM - [15984/12 ENV 843 ENT 284 MI 706 CODEC 2614 - COM (2012) 643 final]
Дата на документа: 14/01/2013
№ на документ: 5223/13
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове