Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 3323-тозаседание на СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - (Заетост, социална политика, здравеопазванеи потребителски въпроси) - Дата: 19 и 20 юни 2014 г. Час: 9,30 ч., 10,00 ч. Място: Конферентен център – сграда „KIRCHBERG“ 4, Place de l'Europe 1499 — LUXEMBOURG
Заглавие на английски: 3323rd meeting of the COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION - (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs) - Date: 19 and 20 June 2014 Time: 9.30, 10.00 Venue: Conference Centre – KIRCHBERG Building 4, Place de l'Europe 1499 — LUXEMBOURG
Дата на документа: 04/06/2014
№ на документ: 3070/14
Вид документ:
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове