Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Съвета на ЕС
Информация за документ
Заглавие на документа: 17286/12
Заглавие на английски: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps – EU Aid Volunteers - [doc. 14150/12 COHAFA 116 DEVGEN 251 ACP 180 PROCIV 146 RELEX 861 FIN 691 CODEC 2230 - COM(2012) 514 final
Дата на документа: 04/12/2012
№ на документ: 17286/12
Вид документ: Предложение за регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове